2009: the first Chinese visit to Te Rarawa and Te Roroa

1 March 2009, at Te Rarawa’s Matihetihe marae, Mitimiti

28 February 2009 visit to Te Roroa’s Matatina marae, Waipoua Forest